Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1790
Title: Адаптивні та робастні системи – 1. Аналіз і синтез систем керування
Keywords: MatLab
Issue Date: 2012
Citation: Адаптивні та робастні системи – 1. Аналіз і синтез систем керування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Жученко, В. С. Цапар. – Електронні текстові дані (1 файл: 892 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1790
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ТПЗА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhuchenko_A_I_lab.pdf
  Restricted Access
892.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.