Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1795
Title: Технологічні вимірювання та прилади
Keywords: основи метрології
вимірювання тиску
вимірювання температури
вимірювання рівня
вимірювання витрати
Issue Date: 2012
Citation: Технологічні вимірювання та прилади [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практикуму для студентів напрямку підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Лукінюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 645 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1795
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ТПЗА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukiniuk_M_V.pdf
  Restricted Access
645.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.