Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1799
Title: Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
Keywords: аналіз технологічного процесу
розрахунок похибок вимірювальних каналів
Issue Date: 2012
Citation: Контроль та керування хіміко-технологічними процесами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Контроль та керування хіміко-технологічними процесами» для студентів напрямку підготовки «Хімічна технологія та інженерія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Лукінюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 738 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1799
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ТПЗА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukiniuk_M_V_RGR.pdf
  Restricted Access
738.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.