Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1829
Title: Випробування радіоелектронних засобів
Authors: Мірських, Г. О.
Антипенко, Р. В.
Зіньковський, Юрій Францевич
Реутська, Ю. Ю.
Keywords: радіоелектронні засоби
технологія випробувань радіоелектронних засобів
класифікація випробувань
методика випробувань
Issue Date: 2012
Citation: Випробування радіоелектронних засобів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. О. Мірських, Р. В. Антипенко, Ю. Ф. Зіньковський [та ін.] ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,60 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Викладені основи та методологія проведення випробувань радіоелектронних засобів як на стадії їх проектування, так і під час серійного виробництва. Показана роль ви-пробувань у розв’язанні комплексної задачі забезпечення якості радіоелектронної апа-ратури. Особлива увага приділяється випробуванням щодо визначення та контролю показників надійності радіоелектронних засобів. Призначено для студентів, які навчаються за радіотехнічними та суміжними спеціальностями, а також для інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням та виробництвом радіоелектронної апаратури.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1829
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КіВРА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-148.doc
  Restricted Access
1.64 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.