Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18463
Title: Досвід підготовки магістерських дисертацій за програмами співробітництва із дослідницькими інститутами НАН України
Other Titles: The practice of collaborative work on master graduation thesis with Academy of Sciences of Ukraine research institutions
Опыт подготовки магистерских диссертаций по программам сотрудничества с исследовательскими институтами НАН Украины
Authors: Бойко, Т. В.
Безносик, Ю. О.
Бугаєва, Л. М.
Бондаренко, С. Г.
Квітка, О. О.
Шахновський, А. М.
Boyko, T.
Beznosyk, Yu.
Bugaeva, L.
Bondarenko, S.
Kvitka, O.
Shakhnovsky, A.
Бойко, Т. В.
Безносик, Ю. А.
Бугаева, Л. Н.
Бондаренко, С. Г.
Квитка, А. А.
Шахновский, А. М.
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Citation: Досвід підготовки магістерських дисертацій за програмами співробітництва із дослідницькими інститутами НАН України / Т. В. Бойко, Ю. О. Безносик, Л. М. Бугаєва, С. Г. Бондаренко, О. О. Квітка, А. М. Шахновський // Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2016 : збірник наукових статей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 травня 2016 року, м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – С. 246-257. – Бібліогр.: 30 назв.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18463
Appears in Collections:Секція 6 «Комп’ютерно–інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бойко Т.В., Безносик Ю.О., Бугаєва Л.М., Бондаренко С.Г., Квітка О.О.,.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.