Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1849
Title: Обчислювальні методи в задачах акустоелектроніки (Ч. 1)
Authors: Богданова, Н. В.
Татарчук, Д. Д.
Коржик, О. В.
Артеменко, В. А.
Keywords: теорія похибок
нелінійні рівняння
лінійні рівняння
інтерполяція
числове інтегрування функції
Issue Date: 2012
Citation: Обчислювальні методи в задачах акустоелектроніки (Ч. 1) [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Акустотехніка» / Н. В. Богданова, Д. Д. Татарчук, О. В. Коржик [та ін.] ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 3,76 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Abstract: Викладено навчальний матеріал про обчислення й інтерполяцію функцій, обчислювальні методи лінійної алгебри, чисельні методи розв’язання алгебраїчних і трансцендентних рівнянь, чисельне інтегрування, числове розв’язання рівнянь і систем. Особливу увагу приділено питанням визначення та мінімізації похибки обчислень. Основною метою навчального посібника є інформаційно-методичне забезпечення курсу «Обчислювальна математика», допомога студентам у вивченні дисципліни під час самостійної роботи та виконання практичних, контрольних і розрахунково-графічної робіт. Для студентів напрямку підготовки «Акустотехніка».
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1849
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (АМЕС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-178.doc
  Restricted Access
3.86 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.