Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1885
Title: Збірник задач з опору матеріалів
Authors: Бобир, Микола Іванович
Бабенко, Андрій Єлісейович
Боронко, Олег Олександрович
Грабовський, Анатолій Павлович
Заховайко, Олександр Панасович
Ковальчук, Борис Іванович
Колодежний, Валерій Ананійович
Трубачев, Сергій Іванович
Чемерис, Олексій Миколайович
Шукаєв, Сергій Миколайович
Keywords: опір матеріалів
розтяг стержнів
стиск стержнів
лінійний напружений стан
плоский напружений стан
деформації
закон Гука
зварні з'єднання
згин
зсув
складний опір
задачі динаміки
коливання
параметри кривої втоми
Issue Date: 2012
Citation: Збірник задач з опору матеріалів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних напрямів підготовки / М. І. Бобир, А. Є. Бабенко, О. О. Боронко [та ін.] ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 9,62 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. - Назва з екрана.
Abstract: Збірник містить задачі з основних розділів курсу «Опір матеріалів», передбаченого для машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів України. До посібника увійшли найактуальніші задачі та приклади, що тісно пов’язані з сучасною та перспективною інженерною практикою конструювання в машинобудівному комплексі. Широко використано матеріал з класичних збірників задач з курсу «Опір матеріалів» за редакцією В. К. Качуріна, А. А. Уманського та інших, а також ураховано багаторічний досвід підготовки інженерів усіх спеціальностей у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», зокрема спеціальності «Динаміка і міцність машин». Задачі, що не входять до стандартного курсу «Опір матеріалів», дають можливість прищепити студентам навички дослідницької роботи та передбачають пошук оптимального розв’язання за різними показниками. До задач, позначених «зірочкою», наведено розв’язки, що полегшує використання посібника під час самостійного навчання.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1885
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ДММОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-134.pdf
  Restricted Access
9.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.