Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1896
Title: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Біогеохімія» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Keywords: біогеохімія
самостійні роботи
Issue Date: 2012
Citation: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Біогеохімія» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. О. Шаблій. – Електронні текстові дані (1 файл: 243 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1896
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ЕТРП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shabliy_BIO_SRS.pdf
  Restricted Access
243.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.