Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19085
Title: Контроль і керування хіміко-технологічними процесами. Кн. 1. Методи та технічні засоби автоматичного контролю хіміко-технологічних процесів
Authors: Лукінюк, Михайло Васильович
Keywords: хіміко-технологічні процеси
автоматичний контроль
системи автоматичного контролю
вимірювальна техніка
Issue Date: 2012
Publisher: Політехніка
Citation: Лукінюк, М. В. Контроль і керування хіміко-технологічними процесами [у 2 кн.]. Кн. 1. Методи та технічні засоби автоматичного контролю хіміко-технологічних процесів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Хімічна технологія та інженерія» / М. В. Лукінюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 4,46 Мбайт). – Київ : Політехніка, 2012. – 336 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19085
ISBN: 978-966-622-520-0
978-966-622-520-9 (Кн. 1)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТПЗА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukiniuk-Kontrol_i_keruvannia_kn.1.pdf4.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.