Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19090
Title: Автоматизовані системи керування та оптимізації режимів енергосистем. Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Authors: Казанський, Сергій Володимирович
Кирик, Валерій Валентинович
Панєнко, Олена Миколаївна
Keywords: автоматизовані системи керування
курсова робота
Issue Date: 2012
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Казанський, С. В. Автоматизовані системи керування та оптимізація режимів енергосистем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів і студентів-іноземців усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» (7.05070102) і «магістр» (8.050701) спеціальності 7.05070102 «Електричні системи і мережі» / С. В. Казанський, В. В. Кирик, О. М. Панєнко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,45 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 52 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19090
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ЕМС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ACK_KR.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.