Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19210
Title: Елементи лінійної, векторної алгебри. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу
Authors: Кушлик-Дивульська, Ольга Іванівна
Поліщук, Наталія Володимирівна
Keywords: визначники
системи
вектори
скалярний, векторний, мішаний добутки
криві другого порядку
коло
еліпс
гіпербола
парабола
пряма на площині та в просторі
площина
границі послідовності
похідна функції однієї змінної
Issue Date: 7-Apr-2017
Citation: Елементи лінійної, векторної алгебри. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу [Електронний ресурс] : збірник завдань ДКР навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів видавничо-поліграфічного інституту спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» (заочна форма навчання) / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук. – Електронні текстові дані (1 файл: 726,49 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 43 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19210
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КМФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DKR_1.pdf726.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.