Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19536
Title: Передача, ведення, підбір і добивання м'яча в баскетболі
Authors: Яременко, Олег Миколайович
Keywords: баскетбол
Issue Date: 2017
Publisher: Nauka i studia
Citation: Яременко, О. М. Передача, ведення, підбір і добивання м'яча в баскетболі / О. М. Яременко // Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myśl informacyjnej powieki-2017», 07-15 marca 2017 roku. – Przemyśl : Nauka i studia, 2017. – Tom 3 : Pedagogiczne nauki. Muzyka i życie. Fizyczna kultura i sport. – S. 84–86.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19536
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів і т.п. (СВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017-03-08-tom-3-Yaremenko2.pdf621.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.