Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19547
Title: Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни “Антикризове управління підприємством” для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (денної та заочної форми навчання)
Authors: Хринюк, Олексій Сергійович
Keywords: антикризове управління підприємством
економіка підприємства
кризові явища
курсова робота
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни “Антикризове управління підприємством” для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Економіка підприємства” освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (денної та заочної форми навчання) [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. С. Хринюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 704,13 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 23 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19547
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod-rek_AU-KR-spec2017_Khryniuk.PDF704.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.