Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19623
Title: Прогнозне моделювання нелінійних нестаціонарних процесів у рослинництві з використанням інструментів SAS Enterprise Miner
Other Titles: Прогнозное моделирование нелинейных нестационарных процессов в растениеводстве с использованием инструментов SAS Enterprise Miner
Predictive modeling of nonlinear non-stationary processes in crop production using tools of SAS Enterprise Miner
Authors: Бідюк, Петро Іванович
Терентьєв, Олександр Миколайович
Просянкіна-Жарова, Тетяна Іванівна
Ефендієв, Владислав Вагабович
Keywords: нестаціонарний процес
регресійна модель
урожайність сільськогосподарських культур
прогнозування
система підтримки прийняття рішень
SAS Enterprise Miner
regression model
decision support system
forecasting
yield crops
Issue Date: 2007
Publisher: Політехніка
Citation: Інформаційні технології, системний аналіз та керування / П. І. Бідюк, О. М. Терентьєв, Т. І. Просянкіна-Жарова, В. В. Ефендієв // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – №1. – С. 24-36. – Бібліогр.: 19 назв.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19623
Appears in Collections:Статті (ММСА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87423-200280-1-PB.pdf418.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.