Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1971
Title: Комп'ютерні технології
Keywords: лабораторні роботи
операційна система MS DOS
стандартні програми Windows
текстовий редактор MS Word
електронні таблиці MS Excel
MS Power Point
графічний редактор MS Visio
Issue Date: 2012
Citation: Комп'ютерні технології [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні технології та програмування-1» для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» напряму «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологічні комплекси» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Ситніков. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ, 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1971
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ТПЗА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sytnik _O_V_Komp_tekhnol.pdf
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.