Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19751
Title: Основи інженерії та технології сталого розвитку
Authors: Комариста, Богдана Миколаївна
Бендюг, Владислав Іванович
Keywords: інженерні рішення та технології
сталий розвиток
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Основи інженерії та технології сталого розвитку [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення семінарських занять, самостійної роботи та виконання індивідуального завдання для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Б. М. Комариста, В. І. Бендюг. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,33 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 78 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19751
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КХТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sustainable_EngeneerTechno_17.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.