Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/200
Title: Мікроекономіка
Authors: Бойчук, Наталка Яківна
Заборовець, Олександр Петрович
Keywords: мікроекономіка
метод мікроекономіки
поведінка споживача
попит
пропозиція
мікроеономічна модель підприємства
витрати виробництва
монопольний ринок
ринкова рівновага
економіка добробуту
Issue Date: 2010
Citation: Мікроекономіка [Електронний ресурс] : тестові завдання, вправи та задачі для студентів факультету менеджменту та маркетингу / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. Я. Бойчук, О. П. Заборовець. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,1 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.
Abstract: Представлені тестові завдання, вправи та задачі мають за мету допомогти студентам спеціальності «Економіка підприємства» та «Маркетинг» факультету менеджменту та маркетингу оволодіти основами економічного механізму, законами функціонування економічних відносин на мікрорівні та наслідками їх проявлення у поведінці споживача та виробника, розраховувати основні економічні показники виробничо – господарської діяльності, приймати правильні управлінські рішення для оптимізації поведінки споживачів та виробників в ринкових умовах господарювання.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/200
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E052.doc
  Restricted Access
1.1 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.