Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20586
Title: Вплив процесу відпалу порошку ZnS:Cu, Mg, одержаного методом високотемпературного синтезу, що самопоширюється, на його дисперсність та елементний склад
Authors: Геркалюк, М. В.
Гільчук, А. В.
Бачеріков, Ю. Ю.
Романенко, Ю. М.
Keywords: ZnS
елементний склад
метод СВС
розподiл за розмiрами
Issue Date: 2017
Publisher: ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»
Citation: Вплив процесу відпалу порошку ZnS:Cu, Mg, одержаного методом високотемпературного синтезу, що самопоширюється, на його дисперсність та елементний склад / М. В. Геркалюк, А. В. Гільчук, Ю. Ю. Бачеріков, Ю. М. Романенко // XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 25-27 травня 2017 року, м. Київ. – Київ : ВПІ ВПК «ПОЛІТЕХНІКА», 2017. – С. 76-78. – Бібліогр.: 4 назви.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20586
Appears in Collections:Секція 2. Фiзика енергетичних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.Геркалюк.с.76-78.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.