Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20631
Title: Дослідження впливу зволоження повітря на вході до турбіни повітряної теплоутилізуючої турбінної установки на ефективність утилизації викидної теплоти
Authors: Туряб, В. Ю.
Коваленко, О. С.
Пономаренко, С. М.
Keywords: зволоження повiтря
газотранспортна система
утилiзацiя теплоти
повiтряна теплоутилiзуюча турбiнна установка
Issue Date: 2017
Publisher: ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»
Citation: Дослідження впливу зволоження повітря на вході до турбіни повітряної теплоутилізуючої турбінної установки на ефективність утилизації викидної теплоти / В. Ю. Туряб, О. С. Коваленко, С. М. Пономаренко // XV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 25-27 травня 2017 року, м. Київ. – Київ : ВПІ ВПК «ПОЛІТЕХНІКА», 2017. – С. 107-109. – Бібліогр.: 2 назви.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20631
Appears in Collections:Секція 2. Фiзика енергетичних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.Туряб.с.107-109.pdf724.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.