Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: збірник наукових праць : [187] Community home page

ISSN 2519-2167 (Online), ISSN 2079-5688 (Print)
Періодичність: 2 рази на рік
Рік заснування: 1998
Тематика: висвітлення результатів теоретичних та практичних досліджень у галузі гірничих наук.
Офіційний сайт (архів випусків): http://mining.kpi.ua/
Правонаступник (з 2018 р.): Геоінженерія

Browse

Sub-communities within this community

2011 [1]

2012 [0]

2014 [87]

2015 [58]

2016 [40]

2017 [1]