Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: збірник наукових праць : [148] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

ISSN 2519-2167 (Online), ISSN 2079-5688 (Print)
Періодичність: 2 рази на рік
Рік заснування: 1998
Тематика: висвітлення результатів теоретичних та практичних досліджень у галузі гірничих наук.
Офіційний сайт: http://mining.kpi.ua/

Перегляд

Підфонди цього фонду

2011 [1]

2012 [0]

2014 [87]

2015 [58]

2016 [1]

2017 [1]