Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21177
Title: Проектування безпроводових стільникових мереж зв’язку
Authors: Пілінський, Володимир Володимирович
Попович, Павло Васильович
Веретюк, Сергій Михайлович
Keywords: системи мобільного зв'язку
GSM
UMTS
WiMAX
LTE
Atoll
Issue Date: 2014
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Проектування безпроводових стільникових мереж зв’язку [Електронний ресурс] : навчальний посібник для виконання курсової роботи з дисципліни «Телекомунікаційні безпроводові системи» для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації» / НТУУ «КПІ» ; уклад.: В. В. Пілінський, П. В. Попович, С. М. Веретюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,52 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 69 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21177
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ЗТРІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posibnyk_proektuvannya_BSM_v1.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.