Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21180
Title: Навчальний практикум з кредитного модуля «Безпроводові телекомунікаційні системи – 2. Системи та засоби зв’язку з рухомими об’єктами»
Authors: Абакумов, Валентин Георгійович
Попович, Павло Васильович
Трапезон, Кирило Олександрович
Keywords: частотний план
стільник
моделі поширення радіохвиль
швидкі завмирання
модуляція
завадостійкість
радіопокриття
Atoll
Issue Date: 2013
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Навчальний практикум з кредитного модуля «Безпроводові телекомунікаційні системи – 2. Системи та засоби зв’язку з рухомими об’єктами» [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання лабораторних робіт для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації» / НТУУ «КПІ» ; уклад.: В. Г. Абакумов, П. В. Попович, К. О. Трапезон. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,86 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 146 c. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21180
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ЗТРІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Practikum_SZRO_final_v1.pdf3.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.