Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: збірник наукових праць : [825] Community home page

Logo
ISSN 2308-9393 (Online), ISSN 1683-3309 (Print)
Періодичність: 3 рази на рік
Рік заснування: 2001
Тематика: питання філософії, психології, педагогіки.
Офіційний сайт: http://journal-phipsyped.kpi.ua/

Browse

Sub-communities within this community

2004 [2]

2005 [2]

2006 [2]

2007 [124]

2008 [75]

2009 [150]

2010 [121]

2011 [89]

2012 [73]

2013 [65]

2014 [40]

2015 [46]

2016 [36]