Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21348
Title: Теорія процесів інформаційних систем
Authors: Гумен, Микола Борисович.
Власюк, Ганна Григорівна
Співак, Віктор Михайлович
Гумен, Тамара Федосіївна
Keywords: часові характеристики
випадковий процес
кореляційний аналіз
спектральні характеристики
Issue Date: 2011
Publisher: Освіта України
Citation: Теорія процесів інформаційних систем [Електронний ресурс] : підручник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Б. Гумен, Г. Г. Власюк, В. М. Співак, Т. Ф. Гумен. ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,95 Мбайт). – Київ : Освіта України, 2010. − 602 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21348
ISBN: 978-966-157-9
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ЗТРІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теория_процесов_информ_сист.pdf12.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.