Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21652
Title: Математичний опис процесів: Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології. Практикум
Authors: Кушлик-Дивульська, Ольга Іванівна
Кушлик, Богдан Ростиславович
Keywords: числові ряди
функціональні, степеневі ряди
ряди Фур’є
математична модель фізичного процесу
рівняння коливань струни
рівняння теплопровідності
рівняння Пуассона і Лапласа
крайові (мішані) задачі
крайові та початкові умови
рівняння гіперболічного, параболічного та еліптичного типу
задача Неймана
задача Діріхле
метод Даламбера
метод Фур’є (відокремлення змінних)
задача Штурма-Ліувілля
власні значення та власні функції
теорія потенціалу
коефіцієнт кореляції Пірсона
нормальний розподіл
перевірка статистичних гіпотез
Issue Date: 2017
Citation: Кушлик-Дивульська, О. І. Математичний опис процесів: Рівняння математичної фізики для опису процесів поліграфічної технології. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», спеціалізації «Цифрові технології репродукування» / О. І. Кушлик-Дивульська, Б. Р. Кушлик ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3, 95 Мбайт). − Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 227 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21652
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КМФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МАТопис_процесів_Кушлик.pdf3.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.