Skip navigation

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал : [614] Community home page

ISSN 2308-8893 (Online), ISSN 1681-6048 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік
Рік заснування: 2001
Тематика: теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу; теоретичні та прикладні проблеми інформатики; автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології; високопродуктивні комп'ютерні системи; проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах; теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень; проблемно і функціонально орієнтовані комп'ютерні системи та мережі; методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності; евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні; нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень; науково-методичні проблеми в освіті.
Офіційний сайт: http://journal.iasa.kpi.ua/

Browse

Sub-communities within this community

2009 [47]

2010 [48]

2011 [52]

2012 [50]

2013 [52]

2014 [47]

2015 [50]

2016 [49]

2017 [22]

2018 [0]

2019 [45]

2020 [43]

2021 [45]

2022 [42]

2023 [22]