Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21729
Title: Вища математика. Елементи теорії поля і теорія рядів. Курс лекцій
Authors: Кушлик-Дивульська, Ольга Іванівна
Поліщук, Наталія Володимирівна
Keywords: теорія поля
криволінійні інтеграли
поверхневі інтеграли
скалярне поле
векторне поле
градієнт
дивергенція
ротор
циркуляція
вихрові шнури
джерела та стоки
теорія рядів
знакододатні числові ряди
ознаки порівняння
достатні ознаки
ряди з довільними членами
функціональні, степеневі ряди
ряд Тейлора
ряд Фур’є
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Вища математика. Елементи теорії поля і теорія рядів. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В.Поліщук. –Електронні текстові дані (1 файл: 3,13 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 155 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21729
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КМФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кurs_lek3.pdf3.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.