Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22243
Title: Менеджмент організацій
Authors: Довгань, Людмила Євгеніївна
Малик, Ірина Петрівна
Мохонько, Ганна Анатоліївна
Шкробот, Маріна Володимирівна
Keywords: менеджмент організації
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів-магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Л. Є. Довгань, І. П. Малик, Г. А. Мохонько, М. В. Шкробот. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 271 с. – Назва з екрана.
Abstract: У навчальному посібнику систематизовано знання в предметній сфері менеджменту організацій, наведені принципи, методи й інструменти антикризового управління, а також розглянуті питання системної моделі управління, конкурентної політики організації, управління ефективністю та ризикозахищеністю підприємства, діагностика управління організацією. Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Менеджмент організацій». Матеріал підручника спрямований на підготовку магістрів, які одночасно були б фахівцями-професіоналами і нестандартно мислячими, творчими особистостями. Для науковців, керівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22243
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МО_2017.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.