Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2279
Title: Методичні вказівки з виконання контрольних робіт курсу «Комп'ютерні технології» до кредитних модулів: «Програмування мовою С» та «Візуальне програмування прикладних програм» з напрямку підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Keywords: середовище С++ Builder
Issue Date: 2012
Citation: Методичні вказівки з виконання контрольних робіт курсу «Комп'ютерні технології» до кредитних модулів: «Програмування мовою С» та «Візуальне програмування прикладних програм» з напрямку підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Ковалевський, Р. В. Фещенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,16 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2279
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ТПЗА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E 10_11_452.pdf
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.