Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23070
Title: Інформаційна складова комп’ютерно-інтегрованої системиуправління ресурсами підприємства
Other Titles: Information Component of Computer-Integrated Enterprise
Информационная составляющая компьютерно-интегрированной системы управления ресурсами предприятия
Authors: Захарчук, Я. О.
Бондаренко, С. Г.
Тихоліз, О. В.
Zakharchuk, Y.
Bondarenko, S.
Tikholiz, O.
Захарчук, Я. О.
Бондаренко, С. Г.
Тихолиз, А. В.
Keywords: інформаційна система
база даних
підприємство
виробничі процеси
автоматизована система
information system
database
factory
management
production processes
automated system
информационная система
база данных
предприятие
производственные процессы
автоматизированная система
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Захарчук, Я. О. Інформаційна складова комп’ютерно-інтегрованої системиуправління ресурсами підприємства / Я. О. Захарчук, С. Г. Бондаренко, О. В. Тихоліз // Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2018 : збірник наукових статей Шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16-18 травня, 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 64-66.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23070
Appears in Collections:Секція 1 «Комп’ютерна підтримка виробничих процесів»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Захарчук Я. О., Бондаренко С. Г., Тихоліз О. В. 1.PDF2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.