Skip navigation

Секція 2 «Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем» : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Використання універсальних моделюючих програм для розрахунку хіміко-технологічних системБугаєва, Л. М.; Іванов, М. В.; Рибенко, П. О.; Сідоренко, І. А.; Bugaieva, L.; Ivanov, М.; Rybenko, P.; Sidorenko, I.
2018Исследование параметрической чувствительности математической модели реакции этанолиза растительных маселБоровков, В. А.; Юленец, Ю. П.; Боровинская, Е. С.; Боровков, В. А.; Юленець, Ю. П.; Боровинська, Е. С.; Borovkov, V.; Yulenets, Yu.; Borovinskaya, E.
2018Моделирование реакции этанолиза соевого масла в микрореакторе на языках программирования Python и ScilabБондаренко, С. А.; Кулишенко, Р. Ю.; Боровинская, Е. С.; Бондаренко, С. А.; Кулишенко, Р. Ю.; Боровинська, Є. С.; Bondarenko, S.; Kulishenko, R.; Borovinskaya, E.
2018Розробка ректифікаційної установки для виробництва етилового спирту-сирцюБуряков, В. Г.; Buriakov, V.; Буряков, В. Г.
2018Статистичне комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних схемТесенчук, А. О.; Шахновський, А. М.; Яновець, Н. О.; Teshenchuk, A.; Shakhnovsky, A.; Yanovets, N.; Тесенчук, А. А.; Шахновский, А. М.; Яновец, Н. О.
2018Комп’ютерне моделювання процесу відновлення анісового альдегіду в реакторі ідеального змішування із застійною зоноюМисик, О. С.; Бойко, Т. В.; Mysyk, O.; Boiko, T.; Мысык, О. С.; Бойко, Т. В.
2018Математичне моделювання родієвої технології виробництва оцтової кислоти з метанолуПримиська, С. О.; Prymyska, S.; Примиская, С. А.
2018Аналіз чутливості складних хімічних систем до зовнішнього впливу при розрахунках хімічних реакторівКулик, Є. О.; Безносик, Ю. О.; Унрод, В. І.; Kulyk, E.; Beznosyk, Yu.; Unrod, V.; Кулик, Е. А.; Безносик, Ю. А.; Унрод, В. И.
2018Математична модель процесу хімічного осадження ортофосфатів кальціюМалахова, К. В.; Ніколенко, М. В.; Коваленко, В. Л.; Malakhova, E.; Nikolenko, М.; Kovalenko, V.; Малахова, Е. В.; Николенко, Н. В.; Коваленко, В. Л.
2018Комп’ютерне моделювання та аналіз ефективності тепловіддачі оребрених поверхонь в умовах вимушеної конвекціїКостик, С. І.; Шибецький, В. Ю.; Плашихін, С. В.; Kostyk, S.; Shybetskyy, V.; Plashykhin, S.; Костик, С. И.; Шибецкий, В. Ю.; Плашихин, С. В.
2018Моделирование реактора нитрования 2-этилгексанола по данным кинетики в микрореактореКондратов, С. А.; Хлякина, Т. Н.; Островка, Я. В.; Kondratov, S.; Khliakina, T.; Ostrovka, Ya.; Кондратов, С. О.; Хлякіна, Т. М.; Островка, Я. В.
2018Математична модель процесу розчинення рутилу сульфатно-флуоридним способомНіколенко, М. В.; Дубенко, А. В.; Лабяк, О. В.; Вашкевич, О. Ю.; Nikolenko, M.; Dubenko, A.; Labyak, O.; Vashkevich, O.; Николенко, Н. В.; Дубенко, А. В.; Лабяк, О. В.; Вашкевич, Е. Ю.
2018Комп’ютерне моделювання процесу утворення забруднень на поверхні теплопередачі пластинчастого теплообмінникаАрсеньєва, О. П.; Товажнянський, Л. Л.; Капустенко, П. О.; Мацегора, О. І.; Arsenyeva, O.; Tovazhnyanskyy, L.; Kapustenko, P.; Matsegora, O.; Арсеньева, О. П.; Товажнянский, Л. Л.; Капустенко, П. О.; Мацегора, О. И.
2018Моделювання руху бульбашок стисненого повітря у квазістатичному режимі під час пневматичного перемішування розчинуДанилюк, О. М.; Атаманюк, В. М.; Гумницький, Я. М.; Бачик, М. Д.; Danyliuk, O.; Atamanyuk, V.; Gumnitsky, Ya.; Bachyk, M.; Данилюк, О. М.; Атаманюк, В. М.; Гумницкий, Я. М.; Бачик, М. Д.
2018Математична модель динаміки адсорбції в апараті колонного типуГумницький, Я. М.; Сабадаш, В. В.; Gumnitsky, Ya.; Sabadash, V.; Гумницкий, Я. М.; Сабадаш, В. В.
2018Комп’ютерне моделювання гідродинаміки теплового агенту під час фільтраційного сушіння подрібнених стебел соняшникаГаврилів, Р. І.; Кіндзера, Д. П.; Атаманюк, В. М.; Havryliv, R.; Kindzera, D.; Atamanyuk, V.; Гаврылив, Р. И.; Киндзера, Д. П.; Атаманюк, В. М.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16