Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23134
Title: Аналіз чутливості складних хімічних систем до зовнішнього впливу при розрахунках хімічних реакторів
Other Titles: The Sensitivity Analysis of Complex Chemical Systems to External Influences in Calculations of Chemical Reactors
Анализ чувствительности сложных химических систем к внешним воздействиям при расчетах химических реакторов
Authors: Кулик, Є. О.
Безносик, Ю. О.
Унрод, В. І.
Kulyk, E.
Beznosyk, Yu.
Unrod, V.
Кулик, Е. А.
Безносик, Ю. А.
Унрод, В. И.
Keywords: розробка програмного забезпечення
моделювання
хімічні системи
параметри біфуркації
кінетична схема
реакція
developing software
simulation
chemical systems
bifurcation parameters
kinetic scheme
reaction
разработка программного обеспечения
моделирование
химические системы
параметры бифуркации
кинетическая схема
реакция
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Кулик, Є. О. Аналіз чутливості складних хімічних систем до зовнішнього впливу при розрахунках хімічних реакторів / Є. О. Кулик, Ю. О. Безносик, В. І. Унрод // Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2018 : збірник наукових статей Шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16-18 травня, 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 129-131.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23134
Appears in Collections:Секція 2 «Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних та біохімічних процесів і систем»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кулик Є. О., Безносик Ю. О., Унрод В. І..PDF2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.