Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23506
Title: Технології розробки програмного забезпечення. Практикум по використанню компоненти MainMenu і обробки подій мишки в C++ Builder при візуальному програмуванні прикладної програми до мнемосхеми технологічного процесу з хімічного виробництва
Authors: Ковалевський, Валерій Михайлович
Keywords: візуальне програмування прикладних програм
С++ Builder
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Технології розробки програмного забезпечення. Практикум по використанню компоненти MainMenu і обробки подій мишки в C++ Builder при візуальному програмуванні прикладної програми до мнемосхеми технологічного процесу з хімічного виробництва [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізації «Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. М. Ковалевський. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 135 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23506
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ТПЗА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trpz-2_prak_MKP-2.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.