Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23729
Title: Теорія коливань та стійкості руху. Коливальні системи з розподіленими параметрами. Курсовий проект
Authors: Бабенко, Андрій Єлісейович
Боронко, Олег Олександрович
Грабовський, Анатолій Павлович
Бабак, Антон Миколайович
Keywords: автоколивання
поздовжні коливання
вільні коливання
вимушені коливання
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Теорія коливань та стійкості руху. Коливальні системи з розподіленими параметрами. Курсовий проект [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. денної форми навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Динаміка і міцність машин» та «Інформаційні системи та технології авіабудуванні» / А. Є. Бабенко, О. О. Боронко, А. П. Грабовський, А. М. Бабак ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,48 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 67 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23729
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ДММОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teor_koleb_system_z_rozpod_parameters.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.