Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23778
Title: Розвиток ступеневої освіти у водній сфері
Other Titles: Development of Water Related Graduate Education
Развитие многоуровневого образования в водной сфере
Authors: Астрелін, І. М.
Толстопалова, Н. М.
Сангінова, О. В.
Косогіна, І. В.
Astrelin, I.
Tolstopalova, N.
Sanginova, O.
Kosogina, I.
Астрелин, И. М.
Толстопалова, Н. М.
Сангинова, О. В.
Косогина, И. В.
Keywords: освіта
водна галузь
Водна гармонія Erasmus+
education
water sector
Water Harmony Erasmus+
образование
водная отрасль
Водная гармония Erasmus+
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Розвиток ступеневої освіти у водній сфері / І. М. Астрелін, Н. М. Толстопалова, О. В. Сангінова, І. В. Косогіна // Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2018 : збірник наукових статей Шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16-18 травня, 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 266-268.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23778
Appears in Collections:Секція 6 «Комп'ютерно-інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Астрелін І.М., Толстопалова Н.М., Сангінова О.В., Косогіна І.В.pdf2.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.