Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23919
Title: Механіка суцільних середовищ – 2. Нелінійні задачі механіки суцільних середовищ. Практикум з навчальної дисципліни
Other Titles: Mechanics of continuous media – 2. Nonlinear problems of continuum mechanics. Workshop on academic discipline
Authors: Карвацький, Антон Янович
Keywords: тензорне числення
лінійна в’язкопружність
теорія пластичності
механіка рідин та газів
лінійна теорія пружності
закони механіки суцільного середовища
рух і течія
деформований стан
напружений стан
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Карвацький, А. Я. Механіка суцільних середовищ – 2. Нелінійні задачі механіки суцільних середовищ. Практикум з навчальної дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів і виробів» / А. Я. Карвацький ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 11,81 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 390 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23919
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tutorial_MCC2_2018_tasks.pdf11.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.