Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/241
Title: Основи радіоелектроніки. Розд.: «Основи теорії електронних схем»
Authors: Бондаренко, Віктор Миколайович
Keywords: основи радіоелектроніки
лінійні електричні кола
метод вузлових напруг
функції кола
теорiя чотириполюсника
закони Кірхгофа
теорiя багатополюсника
теорія нелінійних кіл
Issue Date: 2009
Citation: Бондаренко, В. М. Основи радіоелектроніки. Розд.: «Основи теорії електронних схем» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» / В. М. Бондаренко ; НТУУ «КПІ». - Електронні текстові дані (1 файл: 1,77 Мбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2009. - Назва з екрана.
Abstract: Розглянуті методи теорії електронних кіл і систем, що знайшли практичне застосування на етапі схемотехнічного проектування елементів і вузлів електронно-обчислювальних засобів, а також при розробці систем автоматизованого проектування. Наведені відомості про режими роботи електронних кіл та систем, необхідні для вирішення завдань моделювання та схемотехнічного проектування радіоелектронних пристроїв.
Description: У посібнику визначений основний зміст курсу «Основи радіоелектроніки», якій охоплює методи теорії електронних кіл і систем, що знайшли практичне застосування на етапі схемотехнічного проектування елементів і вузлів електронно-обчислювальних засобів, а також при розробці систем автоматизованого проектування. Мета посібника - глибоке вивчення основ електротехніки і теорії електронних кіл та сигналів, аналізу характеристик електронних кіл та систем, яке необхідне для вирішення завдань моделювання та схемотехнічного проектування радіоелектронних пристроїв. Основне призначення посібника – навчити студентів вибирати необхідний комплекс математичних методів аналізу електронних кіл, відповідний основним режимам їх роботи, інтерпретувати результати аналізу, отримані внаслідок виконання розрахунків, вносити корективи до еквівалентних схем із метою отримання результатів, які задовольняють умовам фізичної реалізації. Внаслідок вивчення теоретичних положень і розгляду прикладів студент повинен навчитися складати рівняння, що описують процеси, які відбуваються в електричних і електронних колах, розв'язувати ці рівняння для дослідження перехідних і сталих процесів, визначати схемні функції і розраховувати частотні і часові характеристики лінійних електричних кіл на їх основі.
Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/241
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КЕОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Е027.pdf
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.