Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24449
Title: Дослідження впливу параметрів циклу навантаження привода на еквівалентні втрати при визначенні потужності двигуна
Authors: Верба, Ірина Іванівна
Даниленко, Олександр Васильович
Keywords: електродвигуни верстатів
методичні вказівки
лабораторна робота
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Дослідження впливу параметрів циклу навантаження привода на еквівалентні втрати при визначенні потужності двигуна [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Електрообладнання технологічних машин» для напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (спеціальність «Металорізальні верстати та системи»), форма навчання: денна (шифр за ОПП: 3/св ) / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. І. Верба, О. В. Даниленко. – Електронні текстові данні (1 файл: 797 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 20 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24449
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КВМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dosli_vplyvy.pdf796.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.