Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24450
Title: Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія)
Authors: Кириченко, Сергій Олександрович
Тульчинська, Світлана Олександрівна
Keywords: регіональна економіка
розрахункова робота
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, денної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко. – Електронні текстові данні (1 файл: 588,14 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 22 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24450
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Regionalna_ekonomika-2017.pdf588.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.