Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24451
Title: Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія)
Authors: Кириченко, Сергій Олександрович
Тульчинська, Світлана Олександрівна
Keywords: регіональна економіка
практичні заняття
самостійна робота
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Регіональна економіка (регіональна економіка, екологія) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 «Маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. О. Кириченко, С. О. Тульчинська. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,06 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 156 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24451
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Regionalna_ekonomika_prakt.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.