Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24467
Title: Статистичні методи. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези. Розрахункова робота
Authors: Ярощук, Людмила Дем'янівна
Keywords: закон розподілу ймовірностей
точкова оцінка
інтервальна оцінка
кореляційний зв’язок
регресійна модель
адекватність моделі
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Статистичні методи. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези. Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Л. Д. Ярощук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,72 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 64 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24467
Appears in Collections:Довідкові матеріали (ТПЗА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StatMetRosrah_18.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.