Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24552
Title: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Стійкість екологічних систем» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія»
Authors: Репін, Микола Володимирович
Ремез, Наталя Сергіївна
Тверда, Оксана Ярославівна
Keywords: коефіцієнт кореляції
графічна модель залежності
багатофакторний аналіз
метод найменших квадратів
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Стійкість екологічних систем» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. В. Репін, Н. С. Ремез, О. Я. Тверда. – Електронні текстові данні (1 файл: 120,45 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 16 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24552
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ІЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ecosystems_rgr.docx120.75 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.