Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24553
Title: Методичні рекомендації щодо виконання реферату з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Authors: Тверда, Оксана Ярославівна
Ткачук, Костянтин Костянтинович
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методичні рекомендації щодо виконання реферату з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. Я. Тверда, К. К. Ткачук. – Електронні текстові данні (1 файл: 176 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 24 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24553
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ІЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zahalna_ekolohia.doc176 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.