Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24574
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Кількісний та якісний аналіз стану екологічних систем». Обробка результатів експериментальних досліджень [для підготовки докторів філософії за спеціальністю 101 «Екологія»]
Authors: Кофанова, Олена Вікторівна
Кофанов, Олексій Євгенович
Keywords: кореляційний аналіз
регресійний аналіз
екологічні системи
охорона навколишнього середовища
коефіцієнт кореляції
статистична обробка даних
correlation analysis method
regression analysis method
ecological systems
environmental protection
correlation coefficient
statistical processing of data
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Кількісний та якісний аналіз стану екологічних систем». Обробка результатів експериментальних досліджень [для підготовки докторів філософії за спеціальністю 101 «Екологія»] [Електронне видання] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Кофанова, О. Є. Кофанов. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,53 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 42 с. – Назва з екрана.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24574
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ІЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kofanova O_V.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.