Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25137
Title: Технологічне обладнання виробництва будівельних та полімерних виробів - 1. Обладнання будівельних матеріалів і виробів. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни
Authors: Сівецький, Володимир Іванович
Куриленко, Валерій Миколайович
Івіцький, Ігор Ігорович
Keywords: полімерні матеріали
будівельні матеріали
технологічне обладнання
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Технологічне обладнання виробництва будівельних та полімерних виробів - 1. Обладнання будівельних матеріалів і виробів. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спеціальністю 6.050503 «Машинобудування», спеціалізація «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. І. Сівецький, В. М. Куриленко, І. І. Івіцький. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 45 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25137
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tekh_oblad-1.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.