Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25211
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПелих, А. А.-
dc.contributor.authorТкач, В. М.-
dc.contributor.authorЛевочко, В. С.-
dc.date.accessioned2018-11-27T13:40:53Z-
dc.date.available2018-11-27T13:40:53Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationПелих, А. А. Синтез даних за допомогою генеративних змагальних мереж в системах детекцiї об’єкiв / А. А. Пелих, В. М. Ткач, В. С. Левочко // Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, 26-27 квiтня 2018 року, м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2018. – С. 37-39. – Бібліогр.: 12 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/25211-
dc.language.isoukuk
dc.sourceТеоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики : матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вченихuk
dc.subjectглибоке навчанняuk
dc.subjectкомп’ютерний зiрuk
dc.subjectгенеративнi моделiuk
dc.subjectгенеративнi змагальнi мережiuk
dc.subjectсинтетичнi зображенняuk
dc.subjectдетекцiя об’єктiвuk
dc.titleСинтез даних за допомогою генеративних змагальних мереж в системах детекцiї об’єкiвuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 37-39uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc004.93uk
dc.description.abstractukНещодавнiй прогрес у глибокому навчаннi показав, що задачi комп’ютерного зору можна ефективно вирiшувати за допомогою згорткових нейронних мереж. Проте, кiлькiсть наявних розмiчених даних для тренування є однi- єю з найважливiших проблем, що ускладнюють вирiшення реальних завдань. Цю складнiсть можна подолати, використовуючи синтетичнi данi, отриманi з рiзних джерел. У цiй роботi представлений пiдхiд до тренування мультирозмiрного детектора об’єктiв (Multi-scale Convolutional Neural Network, MS-CNN) на змiшаному наборi даних. Показано, що доповнення тренувальної вибiрки синтетичними зображеннями, отриманими за допомогою генеративних моделей машинного навчання, таких як генеративнi змагальнi мережi (Generative Adversarial Networks, GAN), може збiльшити точнiсть детекцiї пiшоходiв на наборi даних KITTI.uk
dc.title.eventXVI Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики»uk
dc.event.date2018-05-26-
dc.publisherВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»uk
Appears in Collections:Секція «Математичні методи комп’ютерного моделювання та кібернетичної безпеки»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S.40-42.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.