Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2527
Title: Наукові дослідження та планування експерименту
Keywords: тепловий баланс
конструктивні характеристики АПО
програмні коди MatLab
аеродинамічний розрахунок
апарат повітряного охолодження
гідравлічний розрахунок
рішеня задач теплопровідності
Issue Date: 2012
Citation: Наукові дослідження та планування експерименту [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 8.050601 «Теплоенергетика» спеціальності 8.05060102 «Теплофізика» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Баранюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,29 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2527
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (АЕС і ІТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nauk_doslid_(MatLab).doc
  Restricted Access
3.37 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.