Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275
Title: Технології управління людськими ресурсами
Authors: Довгань, Людмила Євгенівна
Ведута, Людмила Леонідівна
Мохонько, Ганна Анатоліївна
Keywords: технології
управління персоналом
компетенційний підхід
людські ресурси
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Технології управління людськими ресурсами [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» / Л. Є. Довгань, Л. Л. Ведута, Г. А. Мохонько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 511 с. – Назва з екрана.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто сучасні технології управління людськими ресурсами, серед яких особливу увагу приділено технологіям формування колективу, командоутворенню, коучинг-технологіям та їх застосуванню в розвитку людських ресурсів організації. Висвітлені особливості розвитку емоційної компетентності управлінського персоналу. Значне місце у навчальному посібнику посідає дослідження сучасних тенденцій використання компетенційного підходу в управлінні людськими ресурсами організації. Проведений контент-аналіз компетенцій дозволив систематизувати наукові підходи до їх диференціації та розробити авторську класифікацію компетенцій в управлінській діяльності. В навчальному посібнику представлено результати апробації запропонованих підходів до формування моделей компетенцій керівників вітчизняних підприємств. У навчальному посібнику укладачами зроблена певна систематизація власних поглядів щодо управління людськими ресурсами в сучасних соціально-економічних умовах. Укладачі виявили та узагальнили інноваційні технології управління людським ресурсами, які успішно застосовуються в діяльності відомих корпорацій світу, а також розвинути методологічні підходи до управління розвитком людських ресурсів на вітчизняних підприємствах. Водночас укладачі не претендують на цілісну завершеність представленої розробки. В посібнику розглянуті технології управління людськими ресурсами в умовах кризи. Висвітлені такі технології вивільнення персоналу в умовах кризи як даунсайзинг, аутплейсмент, аутсорсинг, аутстаффінгу, лізингу персоналу . Посібник буде корисним для фахівців галузі управління персоналом, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TULR_navch_posibn.pdf4.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.