Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25306
Title: Лінії пакування. Курсовий проект: вимоги до виконання курсових проектів
Authors: Сокольський, Олександр Леонідович
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Лінії пакування. Курсовий проект: вимоги до виконання курсових проектів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», спеціалізацій «Машини і технології паковання» та «Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. Л. Сокольський. – Електронні текстові данні (1 файл: 202,55 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 17 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25306
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ХПСМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurs_proekt_vymogy_2018.pdf202.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.